Orele de lucru: Luni-Vineri | 10:00 - 19:00/ Sambata | Zi Libera
SakuraShop
Coșul dvs.
Coșul este gol

Termeni și condiții

PREVEDERI GENERALE

Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal al clienților/consumatorilor Sakura Tur SRL de către secția secția reclamă și PR.

La baza prezentului Regulament stau prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”, „Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Legea privind comerțul eelctronic nr. 284 din 22.07.2004 și Legea privind protecția consumatorilor, HG Nr. 1465 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie din 18.12.2003.

Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea sitului web www. sakurashop.md (în continuare „ sakurashop.md”/„Site-ul”) și plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestui Site (denumiți în continuare „Termenii”).

Orice produs sau serviciu oferite prin acest Site se adresează persoanelor fizice care le pot achiziționa/ accesa în folos propriu fără scop de revânzare, numite în continuare “Client”/ “Clienți”. Sakura Tur nu are nici o obligație sau răspundere rezultată ca urmare a revânzărilor succesive de produse și/sau servicii realizate de Clienți.

Termenii și Politica noastră de confidențialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecție a datelor”) necesită a fi citite înainte de a utiliza Site-ul și de plasarea comenzii prin intermediul acestuia. Prin accesarea și utilizarea acestui Site și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, se consideră recunoașterea în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor și al Politicilor privind protecția datelor și asumarea angajamentului de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.

Dacă nu se acceptă în mod integral Termenii și Politicile de protecție a datelor, nu utilizați acest Site. Compania își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni fără notificare prealabilă. Termenii specificați pe sakurashop.md se vor aplica în momentul plasării comenzii.

Orice întrebare referitoare la Termenii sau la Politicile de protecție a datelor poate fi adresată oricând la adresa sales@sakurashop.md. Contractul (așa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă este exprimat acordul expres în acest sens.

Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.


OPERATORUL SITE-ULUI

Operatorul site-ului www. sakurashop.md este societatea Sakura Tur SRL ., organizată în baza legii Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, Str. Armeneasca 29 cod de identificare fiscală 1004600059481, înregistrată la 05.10.2004.

DATELE CLIENTULUI

Informațiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Clientul vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecție a datelor. Prin utilizarea acestui Site și/sau plasarea unei comenzi de produse prin intermediul sakurashop.md, Clientul își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul privind prelucrarea acestor informații și date și declară că toate informațiile și datele pe care le furnizează sunt veridice și exacte și că a obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele care sunt furnizate prin intermediul Site-ului aparțin unei terțe părți.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • numele, prenumele;
  • data şi locul naşterii;
  • numărul de telefon mobil;
  • adresa e-mail;
  • numărul de telefon/fax;
  • adresa (domiciliului/reşedinţei);
  • loc de muncă;
  • date de geolocalizare/trafic
  • semnătura

Datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Regulament vor fi stocate de către persoana responsabilă din cadrul întreprinderii, astfel încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor distruge/șterge, în funcție de suportul pe care au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămâne la păstrare primind statut de document de arhivă.

Orice utilizare a datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus este interzisă.

Prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a magazinului online Sakura Tur se efectuează pe durata desfășurării relațiilor contractuale între Sakura Tur SRL și Client/consultant/cumpărător. La expirarea termenelor menționate mai sus, datele din sistem sunt păstrate în formă arhivată, pe perioada de 6 ani pentru documentele primare care justifică efectuarea operaţiunilor economice, durată conform Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă nr. 57 din 27.07.2016.


UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin utilizarea acestui Site și/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, Clientul se obligă:

• Să folosească acest Site exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.

• Să nu efectueze nici o comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care există motive întemeiate pentru a considera că a fost efectuată o astfel de comandă, Compania își rezervă dreptul să anuleze comanda și să informeze în mod corespunzător autoritățile competente.

• Să furnizeze o adresă de e-mail, o adresă poștală și/sau alte date de contact corecte și exacte. În egală măsură, Clientul își exprimă consimțământul ca Compania să utilizeze aceste informații pentru a contacta Clientul în eventualitatea unei astfel de necesitaăți (a se vedea Politica de confidențialitate).

Dacă nu sunt furnizate toate informațiile de care este nevoie, există posibilitatea ca comanda să nu fie finalizată.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului, Clientul declară că are peste 16 ani și că are capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

Contul de Client

Fiecare Client are posibilitatea de a-și crea un Cont de Client pe platforma sakurashop.md, urmând a deveni membru sakurashop.md și a beneficia de toate avantajele înregistrării contului.

Clientul este singurul răspunzător pentru menținerea confidențialității și a securității contului. De asemenea, Clientul este singurul răspunzător pentru toate activitățile care se desfășoară prin intermediul sau în legătură cu contul și acceptă să notifice imediat Sakura Tur cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau orice altă încălcare a securității. Sakura Tur SRL nu va răspunde pentru daunele ce rezultă din utilizarea neautorizată a contului.